préserver la biodiversité en cultivant un jardin

Her er 3 ting, du kan gøre for at bevare biodiversiteten I din have

Bevarelse af biodiversiteten er et spørgsmål, der vedrører os alle. Selvom der skal tages landsdækkende initiativer, kan man også gribe til simple metoder det fantastiske økosystem, som haven er. Vi taler om naturligt eller økologisk havearbejde. Her er tre ting, der hjælper med til at beskytte den lokale flora og fauna.

Tiltræk insekter

Insekter opretholder den naturlige lokale balance og gør det muligt at begrænse brugen af behandlingsprodukter, gødning, ukrudtsfjerner o.lign., idet de lever af skadedyr, uanset om de snylter på dem, udgør mange hovedernæringsmidlet for mange dyr (fugle, flagermus) eller bestøver blomster og grønsager. Blandt de insekter, der udrydder skadedyr, er det mest kendte uden tvivl mariehønen, der lever af bladlus, lus og mider. Men mariehønen er ikke den eneste: Edderkopper sluger nemlig fluer med stor appetit.

« Bier, humlebier og sommerfugle er vigtige bestøvere for planters formering »

mens havekakerlakken medvirker til at nedbryde organisk materiale. For at fremme alle insekternes tilstedeværelse tilrådes det at lade et hjørne af haven stå naturligt hen med brændenælder eller snerle, som vil tiltrække insekterne. Man kan også plante egnede planter, som f.eks. honninggivende planter (kastanje, timian, lavendel, hasselnød, ædelgran, vedbend, osv.). Endelig er det muligt at købe forskellige rovinsekter og indføre dem i sin have.

Lav selv kompost

For mange haveejere er det en selvfølge at lave sin egen kompost. Kompostering er en såkaldt ”aerob” forarbejdningsproces, dvs. under iltholdige forhold (i modsætning til metanisering) af organisk, landbrugs- eller byaffald. Kompostering giver et stabilt gødningsprodukt, der ligner muldjord. Materialet kaldes ”kompost”. Kompost laves af køkken- og haveaffald (tørre blade, græs- og hækafklip, osv.) og bruges som organisk jordtilsætningsmiddel til at forbedre jordens struktur og frugtbarhed. Kompost har nemlig mange fordele: Nedbrydningen af affald frigør mineraler og gødningsstoffer, som f.eks. kvælstof, fosfor og fosfat, der direkte tilfører havens planter næring.

« Kompost tilfører også jorden liv takket være de mikroorganismer og insekter, som den tiltrækker ».

Endelig er kompost rig på humusforbindelser, som ved at binde sig til lermolekyler, skaber ler-humuskomplekser, som gør det muligt at tilbageholde vand i jorden, begrænse erosion og indfange mineraler. Den ultimative bonus er, at kompost reducerer mængden af husholdningsaffald og dermed CO2-aftrykket fra forbrug.

Sæt ly op til dyr

« Når der er mange fugle, pattedyr og krybdyr i haven, er det garanti for, at haven er sund ».

Ligesom insekter er de ofte udmærkede biologiske hjælpere, der gør de muligt at opretholde en utrolig vigtig balance i haven. Derfor er det nyttigt at skabe ly. Det er effektivt at sætte vandbade og foderbrætter op for at tiltrække fugle, så de får mad og drikke, og redekasser kan hjælpe dem med at beskytte sig mod kulde og formere sig. For at lokke pindsvin til at bygge rede kan man lave små dynger af grene, visne blade, kviste og halm. Pindsvin spiser både snegle med og uden hus og græshopper. Hvis der er fugtige områder i haven, kan det lokke frøer til. Hække, buske og højt græs giver små pattedyr mulighed for at søge ly og bevæge sig rundt uden at blive set.


Kilder

https://www.apiculture.net/blog/principales-plantes-melliferes-n98
https://www.jardiner-autrement.fr/la-biodiversite-au-jardin/
https://www.jardinerfute.com/interet-compost/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-le-compostage-201511.pdf
http://www.inra.fr/en/Scientists-Students/Animal-biology/All-the-news/Insect-Species
http://www.microfluo.net/en/216-auxiliary-insects