innovation agricole au service de l environnement

Agtech: innovation inden for landbruget til gavn for miljøet

Nu er det slut med forudfattede meninger, for landbruget er mere digitaliseret end nogensinde. De teknologiske fremskridt de seneste årtier har vendt op og ned på landbrugspraksis. Kunstig intelligens, forbundne genstande, applikationer og big data er en samling mere og mere populære Agtech-instrumenter (nye teknologier tilknyttet landbrugsaktiviteter) til forbedring af bedrifternes økonomiske resultater og nedsættelse af miljøpåvirkningen. Her gør vi status over en sektor, der er kommet rigtigt ind i fremtidens verden.

 

Mens verdens befolkning skulle nå op på 9, 2 milliarder i 2050, står landmændene over for skræmmende udfordringer, nemlig fortsat at være konkurrencedygtige samtidigt med, at de anvender mere miljøvenlig praksis. Det er her, teknologien spiller en rolle ved at nå ud til marker og i besætninger for at hjælpe landmændene med at opfylde dette mål.

I den verden vi lever i, er der tyve laboratorier, som specifikt beskæftiger sig med robotteknik inden for landbruget.

« Landbrug er nemlig det næststørste marked for professionel servicerobotteknik i verden ».

Mens dette marked udgjorde 817 millioner dollar i 2013, anslås det til over 16 milliarder dollar bare for 2020. Hvilket formål har de nyeste teknologier ? De har til formål at give landmændene mulighed for bedre at forstå økosystemernes dynamik og kompleksitet for at hjælpe dem med at udforme og indføre produktionsmetoder, der på én gang er mere effektive og forurener mindre.

Data i højpræcisionslandbrugs tjeneste

En af nøglerne til dette højpræcisionslandbrug er dataindsamling. Det er data, der vil give landmændene bedre kendskab til deres arealer eller deres besætninger og således hjælpe dem med at forbedre forvaltningen af deres bedrift.

« Med sensorer om bord på landbrugsmaskiner i markerne, halsbånd med sensor til dyr, droner der flyver over afgrøderne og robotter af enhver art er overvågningen af bedriften blevet betydeligt forbedret med måling af græssets kvalitet og mængde for malkekøer på græs »

kortlægning af bevoksede bælter, der skal behandles mellem rækker af vinstokke, sporing af skadedyr på arealet og identificering af de bedste steder opsætning af fælder, undersøgelse af afgrødernes modenhed, osv. Med tidstro behandling og analyse af disse informationer er det muligt ikke alene at planlægge arbejdet bedre, men også at håndtere vejrmæssige, sanitære, økonomiske og miljømæssige risici.

Teknologier, der gør det lettere at træffe beslutninger

Takket være et overvågningssystem baseret på kunstig intelligens sporer visse robotter ukrudt for at kunne behandle det med ekstremt præcise mængder herbicider. Mængden af plantebeskyttelsesmidler reduceres, afgrøderne udvikler mindre modstandsdygtighed mod herbicider og jorden bevares bedre.

« Ved hjælp af sensorer om bord måler andre robotter nøjagtigt afgrødernes vandbehov for at spare på vandet og samtidigt øge afgrødeudbyttet ».

Nogle modeller bruger GPS, satellitbilleder og droner til at give oplysninger om afgrødernes tilstand (næring, sygdomsrisiko, osv.) og gøre det lettere at modulere tilførslen af input.

Generelt sendes oplysningerne om arealernes eller besætningernes tilstand automatisk til landmændene via SMS eller på deres computer, hvorfra de fremover styrer en del af deres bedrift. Der er tale om prognosemodeller og beslutningsstøtteværktøjer. Denne aktivitet suppleres med såkaldte reaktive robotter, der udfører landbrugs- og miljømæssige opgaver med stor præcision, som overtager nogle af de tungeste daglige gøremål fra landmændene, samtidigt med at de tager særligt hensyn til afgrøderne.

 

Det er naturligt, at teknologien i sidste ende bliver en af de væsentlige drivkræfter i et bæredygtigt landbrug og den økologiske omstilling. Mens landmænd har stadigt flere digitale værktøjer, bremses denne udvikling trods alt af investeringsomkostningerne. Med en anslået gennemsnitspris på 15.000 € for en mobil landbrugsrobot, vil visse bedrifter skulle udstyre sig kollektivt med de nødvendige værktøjer for at opnå miljøvenlige driftsmetoder. Heldigvis har denne tilgang allerede fået godt fodfæste i landbrugsmiljøet.


Kilder

https://agriculture.gouv.fr/robotique-lagriculteur-augmente
https://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/images/Infographie-Finale.jpg
https://agriculture.gouv.fr/infographie-les-chiffres-cles-de-lagriculture-connectee
http://www.fao.org/3/CA2588EN/ca2588en.pdf
https://www.myfarmstar.com/fr/a-propos/qui-sommes-nous/
https://start.lesechos.fr/startups/actu-startups/ces-startups-qui-reinventent-l-agriculture-3966.php
https://medium.com/@Framework_Erik/agriculture-is-broken-agtech-can-fix-it-badf8ade2613
https://usbeketrica.com/article/comment-l-intelligence-artificielle-transforme-l-agriculture-1
https://usbeketrica.com/article/agritech-le-futur-de-l-agriculture-s-invente-maintenant