ALLE DE INGREDIENSER DER SKABER ÆBLETS SANDE KVALITETER

Æblets kvalitet kan naturligvis ses på dets farve, på dets runde form ... Men ikke alene på det! En lang række andre elementer bidrager nemlig til æblets kvalitet samlet set. Hvad er det for nogle elementer ? Hvilken rolle spiller de ? Lad os se på de initiativer og engagementer, der gemmer sig bag et kvalitetsæble.

Den runde form og en perfekt farvning, et smagfuldt frugtkød eller også en behagelig duft er lige så mange kvaliteter, som gør det muligt med det samme at identificere et æbles kvalitet. Når det drejer sig om frugters kvalitet, så peger de europæiske forbrugere i øvrigt på tre prioriteter: deres smag, deres tekstur og deres saftighed .

Disse såkaldte ”fysisk-kemiske” kriterier vurderes på stringent vis med måleapparater (en hårdhedsmåler for fastheden, et refraktometer for sukkerindholdet, osv..) ifølge nogle præcise protokoller. De giver nogle objektive indikationer vedrørende kvaliteten, men også vedrørende æblernes overensstemmelse med kravspecifikationerne . Kravspecifikationerne for Pink Lady® er særligt krævende og indebærer regelmæssige kontroller udført af uafhængige organismer.

Skånsomme og bæredygtige metoder i kvalitetens tjeneste

Kvalitet handler imidlertid ikke kun om måling. Andre mindre indlysende kriterier bestemmer i lige så høj grad frugtens kvalitet. Den retfærdige aflønning af producenterne og deres gode arbejdsvilkår for eksempel, som direkte influerer på bedrifternes fortsatte eksistens og kvaliteten af deres produkter. Den aflønning, man får hos Pink Lady®, er i denne henseende større end for det gennemsnitlige æble.

Dyrkningsstedet spiller også en rolle. Forbrugerne tager ikke fejl, eftersom 76 % af europæerne tager hensyn til oprindelsen, når de køber frugter og grøntsager . Man må sige, at oprindelsen ofte er knyttet til dyrkningsbetingelserne.

For at beskytte deres træer mod sygdomme og skadedyr, bruger visse producenter for eksempel en række agroøkologiske metoder, der foretrækker naturlige løsninger, og som bidrager til deres frugters endelige kvalitet: i stedet for at bruge sprøjtemidler, skaber de hække og opsætter fuglekasser, der favoriserer tilstedeværelsen af ”hjælpere” imod skadedyrene. Lise Timmerman, producent af Pink Lady® i Sarthe og Maine-et-Loire, bruger selv en metode, der består i seksuel forvirring, der desorienterer hannerne hos de æbleviklere, der er årsagen til ”æbleorm”, og forhindrer deres parring i frugtplantagerne.

I den samme logik, skaber man de ideelle betingelser for at modtage bier - både vilde og avlede - og fremme deres bestøvende aktivitet, der er uundværlig for æblets livscyklus og afgørende for at opnå en kvalitetshøst. Det er ikke en tilfældighed at Bee Pink programmet hos Pink Lady® Europa netop søger at fremme producenternes opmærksomhed på disse gode praksisser.

Landbrugernes omsorg og erfaring

Endelig finder man bagved æblets kvalitet landbrugernes opmærksomme omsorg for deres æbletræer. Hele året vil de entusiastisk arbejde med deres træer for at opnå en frugt, der både er smuk og god. Om vinteren beskærer de de beskadigede grene og vælger de knopper, der får mest sol. Om sommeren udtynder de æbletræerne, for at hver gren bærer den rette byrde af frugter. De afventer endelig det rette øjeblik til at starte høsten, et afgørende punkt, for frugtens sukkerindhold og aroma øges, når den er moden. Det er navnlig sandt for Pink Lady® æblet, som er det æble, der høstes senest og desuden manuelt ved et traditionelt greb med hånden.
Agroøkologiske praksisser, men ligeledes en indsats imod spild, øget sporbarhed, indsamling af erfaringer, osv. Det er alle disse engagementer, som ligger bag ved frugternes kvalitet. Næste gang du sætter tænderne i et Pink Lady® æbles sprøde og saftige kød, tænk da på de generøse bier, som har omdannet blomsterne til æbler, på spurvene, som har jaget skadedyrene bort, og på producenterne, som i takt med årstiderne har arbejdet på at tilbyde dig det kvalitetsæble, som du forventer.

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/in-fresh-food-retailing-quality-matters-more-than-price
https://www.interfel.com/wp-content/uploads/2020/09/85-outils-mesure-qualite-fruits-legumes.pdf
https://eucofel.eu/cutes-2nd-eu-survey-2020-76-of-european-consumers-take-into-account-the-origin-of-fruit-and-vegetables-when-buying-them/